วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บทที่ 2 รู้จักกับโปรแกรม PowerPoint


บทที่ 2 รู้จักกับโปรแกรม PowerPoint
โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจัดทำสไลด์เพื่อนำไปเสนอหรือฉายให้บุคคลทั่วไปได้ดู ในปัจจุบันโปรแกรม PowerPoint ได้เข้ามามีบทบาทกับการนำเสนอเป็นอย่างมากไม่ว่าจะใช้นำเสนองาน การประชุม สัมมนา ตลอดจนถึงแวดวงการศึกษาก็นำมาใช้อย่างแพร่หลาย เช่น อาจารย์ใช้เป็นสื่อช่วยสอน นักศึกษาใช้สำหรับนำเสนองานกับอาจารย์ เป็นต้น
         จุดเด่นของโปรแกรม PowerPoint ก็คือสามารถสร้างงานที่จะนำเสนอได้อย่างง่ายดาย สามารถใส่ภาพ เสียง ตลอดจนภาพเคลื่อนไหวในลักษณะวิดีโอลงในสไลด์ จึงเป็นสื่อที่นำเสนอข้อมูลได้แบบมัลติมีเดีย ทำให้งานนำเสนอด้วย โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของคุณน่าชม น่าฟัง และมีความน่าสนใจมากขึ้น
ส่วนประกอบของโปรแกรม PowerPoint
          พื้นที่การทำงานหลักของ PowerPoint จะมีองค์ประกอบต่างๆ เช่น พื้นที่การสร้างสไลด์ เครื่องมือสร้าง/แก้ไข และส่วนประกอบอื่นๆ ดังนี้
·         ปุ่ม Microsoft Office Button : ใช้สำหรับเรียกเมนูการใช้งานพื้นฐานของโปรแกรม
·         แถบ Quick Access Toolbar : แถบคำสั่งด่วน เก็บปุ่มคำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ เอาไว้
·         แถบ Title bar : แสดงชื่อโปรแกรม และชื่อไฟล์งานนำเสนอที่ทำงานอยู่
·         แท็บ Contextual tabs : แท็บคำสั่งพิเศษที่จะแสดงเมื่อมีการใช้คำสั่งบางอย่าง เช่น แทรกภาพ หรือตาราง เป็นต้น
·         แถบ Ribbon : แสดงแท็บคำสั่งที่แบ่งเป็นกลุ่มๆ เช่น Home, Insert ฯลฯ
·         แถบ Status bar : แถบแสดงสถานะการทำงานต่างๆ เช่น จำนวนสไลด์, ชื่อเทมเพลต, ภาษาของแป้นพิมพ์, ปุ่มเปลี่ยนมุมมองสไลด์ และเปอร์เซ็นต์การปรับย่อ-ขยายมุมมอง เป็นต้น
                Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมที่รู้จักกันดีว่าใช้ในการสร้างสไลด์สำหรับการนำเสนอ งาน(Presenttation ) ไม่ว่าจะเป็นการแสดงบนจอภาพ ฉายโปรเจ็คเตอร์ที่ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นโปรแกรมที่มีเครื่องมือคอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทำให้งานเกิดความน่า สนใจยิ่งขึ้นโดยการใส่รูปภาพต่าง เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีโอคลิป ฯลฯ 
 
แนะนำหน้าตาวินโดว์ของPowerPoint2003
 วิธีเรียกใช้โปรแกรม
 การใช้แถบเครื่องมือ
การปิดโปรแกรม PowerPoint      

 
 การเรียกใช้โปรแกรม PowerPoint ก็คล้ายๆกับโปรแกรมอื่นๆของ Microsoft โดยมีวิธีการดังนี้
 
 
 
 เครื่องมือพื้นฐานส่วนใหญ่ของโปรแกรม PowerPoint นั้นก็จะเหมือนกับโปรแกรมอื่นๆในชุด Office 2003
 
 แนะนำแถบเครื่องมือ Standard ( มาตรฐาน )
 
 
แถบเครื่องมือ Standard ( มาตรฐาน ) ประกอบด้วยปุ่มที่ใช่บ่อยๆดังนี้
 
 
แนะนำแถบเครื่องมือ Formatting ( จัดรูปแบบ )
 
 
แถบเครื่องมือจัดรูปแบบ ประกอบด้วยปุ่มที่เกี่ยวกับการจัดรูปแบบตัวอักษรหรือย่อหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น